Законодавство України

Закон України «Про іпотеку»

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ II. ОФОРМЛЕННЯ ІПОТЕКИ

Розділ III. ПЕРЕХІД ПРАВ ЗА ІПОТЕЧНИМ ДОГОВОРОМ

Розділ IV. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТАВНОЇ ДЛЯ РЕФІНАНСУВАННЯ

Розділ V. ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»

Розділ I. ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ

Розділ II. РЕФОРМУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ

Розділ III. ІПОТЕЧНІ СЕРТИФІКАТИ

Розділ IV. ПРОЦЕДУРА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ

Розділ V. ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ І УПРАВЛІННЯ ІПОТЕЧНИМИ АКТИВАМИ

Розділ VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА СЕРТИФІКАТАМИ

Розділ VII. ВИМОГИ ДО ЕМІТЕНТІВ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ

Розділ VIII. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ

Закон України «Про іпотечні облігації»

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ II. ІПОТЕЧНЕ ПОКРИТТЯ

Розділ III. ОСОБЛИВОСТІ ЗВИЧАЙНИХ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Розділ IV. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОВАНИХ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Розділ V. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Інше законодавство України

Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»

Закон України «Про нотаріат»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

Закон України «Про планування та забудову територій»

Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»

Закон України «Про інвестиційну діяльність»

Закон України «Про оренду землі»

Закон України «Про плату за землю»

Закон України «Про страхування»

Кодекси України

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ

Земельний кодекс України від 25.20.2001 р. № 2768-ІІІ

Постанови КМУ

Постанова “Про містобудівний кадастр населених пунктів”

Постанова “Про Порядок нормативної грошової оцінки”