Державна іпотечна установа здійснила розміщення облігаційДержавна іпотечна установа 16 жовтня поточного року здійснила розміщення облігацій серій “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “S”, “T”, “U”, “W”, “X”, “Y”. Результати розміщення зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та видані Свідоцтва про реєстрацію випуску зазначених серій облігацій. Загальна номінальна вартість, на яку здійснено розміщення складає 700 мільйонів гривень.

Для облігацій ДІУ серій “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “S”, “T”, “U”, “W”, “X”, “Y” встановлена Єдина Доходність на рівні 9,4% (дев’ять цілих чотири десятих відсотків) річних.

Строк обігу облігацій серій “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “S”, “T”, “U” складає 5 років, строк обігу облігацій серії “W”, “X”, “Y” складає 7 років.

РЕКЛАМА

Зазначені облігації були випущені під державну гарантію згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

Всі залучені кошти будуть спрямовані на рефінансування іпотечних кредитів, що видаються банками – партнерами у відповідності до Стандартів Державної іпотечної установи з метою здешевлення кредитів для населення, збільшення частки кредитів виданих в національній валюті та вирішення проблеми доступності житла.