Вiдбулася зустрiч Президента Асоцiацiї українських банкiв Олександра Сугоняка з Головою Верховного суду України Василем ОнопенкомВiдбулася зустрiч Президента Асоцiацiї українських банкiв Олександра Сугоняка з Головою Верховного суду України Василем Онопенком. Як повiдомляє прес-служба АУБ, зустрiч проведено у вiдповiдь на звернення АУБ з приводу фактiв порушення прав кредиторiв та збiльшення чисельностi фактiв використання судових органiв при тому.

В ходi зустрiчi Президент АУБ поiнформував Голову Верховного суду України про стан справ iз захистом прав кредиторiв, власникiв та iнвесторiв в банкiвськiй системi Українi, в т.ч. на конкретному прикладi порушення прав одразу дев’яти банкiв-кредиторiв (ЗАТ “Агробанк”, ЗАТ “Донгорбанк”, ЗАТ “БАНК НРБ”, ЗАТ “ОТП Банк”, ЗАТ “Банк Петрокомерц Україна”, ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”, АБ “Банк регiонального розвитку”, АКБ “ТАС-Комерцбанк” та АКБ “Форум”), якi було позбавлено можливостi повернути наданi ВАТ “Агроекспорт” кредитнi кошти, у тому числi за рахунок вартостi заставленого майна пiдприємства.

РЕКЛАМА

Президент АУБ наголосив, що проблема захисту прав кредиторiв, власникiв i iнвесторiв набула системного характеру i несе в собi економiчну загрозу не тiльки банкiвськiй системi, але й економiки країни. Вiн також пiдкреслив єднiсть i згоду з боку НБУ, АУБ та комерцiйних банкiв у прагненнi радикального покращення захисту прав кредиторiв.

Учасники зустрiчi погодились з наявнiстю суттєвих проблем в державi зi згаданого питання, пiдкреслили принципове значення необхiдностi законного розгляду справи, забезпечення верховенства права та дотримання букви i духу Закону як базової умови покращення стану справ iз захистом прав кредиторiв, власникiв i iнвесторiв.

Источник – http://www.uabanker.net