Одним з основних факторiв що впливає на вартiсть житла в Українi є ставки iпотечного кредитуванняТаку думку висловив вiце-президент Асоцiацiї фахiвцiв з нерухомостi України Олександр Собко пiд час засiдання Днiпропетровського прес-клубу реформ на тему «Чи подешевшає житло у Днiпропетровську пiсля нового року?», що проходило 8 грудня.

За словами Олександра Собка, на зростання вартiсть житла впливає зростання цiни на землю, сировину та будматерiали.

«Однак полiтика банкiв у цiй складовiй вiдiграє ключову роль», — вважає Олександр Собко.

«На початку 2005 року банки створили умови, коли для погашення кредиту та процентiв людинi було достатньо видiляти 300 доларiв щомiсяця — досить реальна сума для багатьох, зменшився бар’єр доступностi i велика кiлькiсть людей змогли дозволити собi купити житло в кредит», — вiдзначає Олександр Собко.

Однак потiм, за словами Олександра Собка, банки пiдняли процентнi ставки, знову ввели перший внесок i на сьогоднi для погашення iпотечного кредиту необхiдно вже видiляти 500-550 доларiв щомiсяця.

РЕКЛАМА

«Рiзко скоротилася кiлькiсть людей, котрi можуть дозволити собi платити i вiдповiдно, це вплинуло i на стан ринка в цiлому», — вiдзначає Олександр Собко.

З 2007 року, як вважає Олександр Собко, очiкувати на зменшення цiни на квартири не варто, бiльш того, за його словами, на цiну житла вплине i той факт, що з нового року вступає в силу податок на операцiї з нерухомiстю для фiзичних осiб i, вiдповiдно, цей додатковий «вантаж» буде перекладено на покупцiв квартир.

Олександр Собко прогнозує, що першi два мiсяцi нового року пiсля введення податку на ринок переживатиме перiод стагнацiї (типовий для цiєї пори року) пiсля чого цiна на житло почне зростати.

Згiдно з повiдомленнями у ЗМI, розповсюдженими останнiм часом з посиланням на консалтинговi компанiї, «на сьогоднi немає нiчого бiльш ризикованого, нiж вкладати грошi у нерухомiсть»… лише за останнiй мiсяцi рiвень ризику пiдвищився на 5%, досягнувши критичних 95%… Низка фахiвцiв прогнозують рiзкий обвал цiн на житло у 2007 роцi, у цьому випадку, за оцiнками низки фахiвцiв, цiна на квартири може впасти на 30%».

Учасники Днiпропетровського прес-клубу реформ не погоджуються з такими прогнозами, наголошуючи, що факторiв якi б змiнили ситуацiю на ринку, на сьогоднi не iснує: попит перевищує пропозицiю, ресурсiв для збiльшення кiлькостi житлового фонду також немає. На думку учасникiв засiдання, подiбнi прогнози можуть бути виразником чиїхось певних iнтересiв.

Сообщает “http://realt.ua”
со ссылкой на “http://www.dnepronews.com.ua”