Як придбати житло у кредит на РівненщиниОформити банкiвський кредит на купiвлю квартири стає все простiше. Проте, це доступно лише тим, хто має змогу сплатити аванс i допускає переплату деякої суми за вiдсотками. “ГАЗЕТА” порiвняла умови кредитування в кiлькох банках i пiдрахувала, скiльки треба мати грошей, щоб зайнятись оформленням кредиту на квартиру.

Щомiсячних комiсiйних зборiв немає

Економiст кредитного вiддiлу Рiвненської фiлiї КБ “Захiдiнкомбанк” Андрiй Романюк каже, що в їхньому банку можна оформити житло в кредит строком до десяти рокiв:

– Авансовий внесок позичальника становить вiд 10 до 30 вiдсоткiв вiд вартостi квартири. Крiм цього позичальник мусить сплатити рiчнi вiдсотковi ставки у розмiрi 13-14 вiдсоткiв у доларах США або 18-20 – у гривнях. При оформленнi кредиту клiєнт сплачує початкову одноразову комiсiю у розмiрi двох вiдсоткiв вiд суми кредиту. Щомiсячних комiсiйних зборiв тут не iснує.

– Фiзична особа приходить для оформлення кредиту з продавцем певного житла або представником агентства нерухомостi, яке займається придбанням квартири чи будинку, – продовжує спiврозмовник. Пiсля розгляду необхiдних документiв, коли банк дає позитивне рiшення, продавець i позичальник оформлюють у нотарiуса договiр купiвлi-продажу нерухомостi.

Позика на квартиру за двома схемами

У Рiвненськiй фiлiї “ПриватБанку” кредит на житло видають за двома схемами: звичайною i в рамках спiвпрацi з Державною iпотечною органiзацiєю, створеною при Кабiнетi Мiнiстрiв. Термiн кредитування за обома схемами становить 20 рокiв. Помешкання за допомогою цього банку можна буде придбати лише на вторинному ринку. Пiсля того, як позичальник подав на розгляд документи в банк, його працiвники протягом дня вирiшують, чи надавати йому позику. Якщо рiшення банку – позитивне, клiєнт має право впродовж двох мiсяцiв пiдшукати нерухомiсть, що йому подобається, та придбати її в кредит.

За звичайною схемою при оформленнi позики немає нiяких комiсiй. Вiдсотковi рiчнi ставки становлять вiд 10% i вище у доларах, щомiсячна комiсiя – 0,25% вiд суми залишку кредиту. Позичальник-постiйний клiєнт “ПриватБанку” сплачує продавцю перший внесок у розмiрi 15% вiд вартостi квартири, а людина, яка не користувалась послугами банку, повинна буде одразу ж оплатити 20% вартостi житла.

– За iншою програмою в рамках спiвпрацi з Державною iпотечною органiзацiєю, позичальник сплачуватиме 14 вiдсоткiв рiчних у гривнях, але зможе отримати лише 70 вiдсоткiв вартостi нерухомостi. Тобто авансовий внесок становить 30 вiдсоткiв вiд вартостi нового помешкання, – пояснює начальник департаменту споживчого кредитування РФ “ПриватБанку” Вадим Крупка.

Помешкання – пiд заставу

Кредит на житло у “Банку Унiверсальному” можна отримати i за 30 хвилин або й швидше, з моменту подання усiх необхiдних документiв.

Заставним майном, як правило, виступає помешкання, котре купується. Проте клiєнт може надати в заставу i додаткове майно, що значно спростить процедуру надання кредиту, – зазначає начальник вiддiлу маркетингу ВАТ “Банк Унiверсальний” Володимир Вiвчарiвський.

– Вiдсоткова ставка становитиме вiд 11 вiдсоткiв рiчних у доларах США та вiд 17,5 – рiчних у гривнях. Чому “вiд”? Усе залежить вiд обраного клiєнтом механiзму погашення кредиту, термiнiв кредитування тощо. Тому слiд завжди зважено пiдходити до обрання варiантiв кредитування з точки зору збалансованостi усiх параметрiв кредиту та їх вiдповiдностi до ваших можливостей, – пояснює пан Вiвчарiвський. – Банк завжди радо надасть вам необхiднi консультацiї, допоможе пiдiбрати варiант позики з найменшими витратами.

Термiн кредитування за житловими програмами – до 20 рокiв, проте вiн може бути збiльшений в iндивiдуальному порядку.

Окрiм вiдсоткiв за видачу кредиту нараховуються комiсiйнi. “Банк Унiверсальний” постiйно працює над здешевленням кредитних продуктiв. На цей момент дiють такi щомiсячнi комiсiйнi ставки: 0,15% вiд початкової суми кредиту або 0,25% вiд його залишку.

Отже, при стабiльнiй заробiтнiй платi можна взяти в кредит i квартиру, i будинок. Але все одно за допомогою будь-якого з банкiв доведеться переплатити за житло дещо бiльше, сплачуючи вiдсотки i комiсiйнi.

Автор – Оксана Омельчук
Сообщает “http://www.domik.net”
со ссылкой на “http://www.gazeta.rv.ua/”