Банкіри шукають варіанти допомоги проблемним позичальникамПрезидент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко звернувся до Прем’єр-Міністра України Юлії Тимошенко з пропозицією розробити та прийняти Закон України “Про відновлення платоспроможності домогосподарств”, яким забезпечувалась би державна підтримка соціально-незахищених верств населення, що в умовах кризи втратили свою платоспроможність. Проект Концепції такого Закону розроблено Асоціацією українських банків і подано на розгляд Кабінету міністрів України.

У листі Президента АУБ до Прем’єр-Міністра України зокрема йдеться: “У зв’язку з викликаним глибокою економічною кризою посиленням соціальної напруги у суспільстві, зростанням навантаження з обслуговування кредитів, яке для найбільш соціально-вразливих верств населення стало непосильним тягарем, та з метою забезпечення у цих умовах функціонування банківської системи, фахівцями Асоціації українських банків підготовлено проект Концепції Закону України “Про відновлення платоспроможності домогосподарств”. Просимо розглянути вказаний проект та дати доручення причетним міністерствам і відомствам щодо розробки відповідного законопроекту та здійснення необхідних розрахунків потреби в коштах для його реалізації”.

Як зазначено в проекті розробленої АУБ Концепції Закону України “Про відновлення платоспроможності домогосподарств”, його призначення – надання державної соціальної підтримки домогосподарствам, які втратили поточну платоспроможність.

Цільовий напрямок Законопроекту: фізичні особи – боржники за іпотечними кредитами, адже виключно за іпотечними кредитами існує загроза втрати домогосподарствами права на власне житло, що охороняється Конституцією.

Концепція Законопроекту пропонує: для держави – єдині правила надання допомоги та відшкодування боржником отриманих від держави коштів; для кредитора – беззаперечний захист прав кредитора на отримання наданих у борг коштів та чітке функціонування механізмів компенсації втраченої вартості боргу; для боржника – надання соціальних гарантій збереження житла за умови тимчасового обмеження власних прав.

Концепцією Законопроекту запропоновані визначення межі неплатоспроможності, процедура оголошення неплатоспроможності домогосподарств, дії держави під час відновлення платоспроможності домогосподарств тощо.

Зокрема, Концепцією запропоновано, що держава має створити спеціальний фонд по відновленню платоспроможності домогосподарств, який функціонуватиме під управлінням Міністерства праці та соціальної політики. Такий спеціалізований державний фонд, відповідно до пропозицій АУБ, має реєструватись в органах БТІ та/або земельного кадастру у якості управителя майна домогосподарств, без згоди якого неможливе будь-яке відчуження майна домогосподарств, які втратили платоспроможність. Цей фонд має здійснювати на користь банку виплату процентів та щомісячну суму погашення тіла іпотечного кредиту, наданого домогосподарству.  Сплата процентів, згідно пропозицій АУБ, здійснюватиметься за поточною ставкою, але не більше середньої ставки за останні шість місяців виплат за іпотекою.

Концепцією також передбачено, що НБУ при формуванні банками резервів під кредитні операції не повинен вимагати від них погіршення оцінки фінансового стану позичальників, виплати яких компенсує уповноважений державний фонд.

Окрім цього Концепцією передбачається, що стосовно домогосподарств, які віднесені до компетенції спеціального державного фонду по відновленню платоспроможності, банки – кредитори призупиняють нарахування будь-яких штрафних санкцій та виконавчі процедури на предмет застави, а також списують всі штрафні санкції, нараховані за попередні 90 днів до дати судового оголошення про втрату домогосподарством платоспроможності.

РЕКЛАМА

Проектом Концепції Законопроекту також передбачається, що за наслідками процедури відновлення платоспроможності домогосподарств:

1. Домогосподарства відновлюють свою платоспроможність та починають самостійно виконувати свої зобов’язання за іпотечними кредитами.
2. Платоспроможність не відновлюється до необхідного рівня, при цьому спеціальний державний фонд здійснює повний викуп у банка іпотечної заборгованості домогосподарства, стаючи новим кредитором. Державний фонд також набуває право заставодержателя щодо нерухомості, під яку було отримано іпотечний кредит та починає отримувати від домогосподарств поточні щомісячні платежі, які:
• за тілом кредиту – не більше раніше встановлених банком;
• за процентною ставкою – не більше облікової ставки НБУ;
• При цьому всі ці виплати сукупно не можуть бути вище того рівня, за яким домогосподарства втрачають свою платоспроможність, визначену Законом.

Як запропоновано проектом Концепції, до моменту відновлення платоспроможності, домогосподарства мають бути боржниками спеціального державного фонду із певним обмеженням прав, відповідно до вимог Закону. Виплати на користь спеціалізованого державного фонду мають здійснюватися домогосподарством до моменту повної компенсації відповідних витрат фонду. У разі наявності систематичної простроченої заборгованості спеціальний державний фонд має право звернути стягнення на об’єкт житлової іпотеки.

Також проектом Концепції пропонується, що після погашення всіх грошових зобов’язань, домогосподарство має звертатись до суду із заявою про відновлення своїх прав у повному обсязі. Після цього спеціальний державний фонд знімає арешт із заставленого майна, про що надсилає відповідні повідомлення в БТІ та/або земельний кадастр.

Окрім цього, в АУБ пропонують, що Закон також має визначати відповідальність за фальсифікацію даних та фіктивну втрату домогосподарствами своєї платоспроможності, а також критерії фіктивного банкрутства домогосподарств.

Джерело – Прес-служба “Асоціації українських банків”