Забезпечення молоді житлом – найактуальніша проблема. Ще в 1992 році Асоціація молодіжних житлових комплексів України вийшла з ініціативою на законодавчому рівні закріпити право молоді на отримання довгострокових кредитів на придбання житла, за рахунок коштів передбачених у державному бюджеті.

Ця пропозиція знайшла відображення у статті 10 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.

З метою подальшої реалізації програми молодіжного житлового будівництва в 1992 році Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.92 №369 створено Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі Фонд). В 1996 році Фонд був підпорядкований Міністерству у справах сім’ї та молоді, а у 2000 році – безпосередньо Кабінету Міністрів України.

Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву створено 27 регіональних відділень, які надають кредити молодим людям на місцях й забезпечують їх цільове використання та своєчасне погашення.

Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла врегульовано Положенням “Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла”, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року №584.

Умови отримання державного кредиту:

· вік молодої сім’ї чи одинокого молодого громадянина не повинен перевищувати 35 років;
· перебування кандидата на обліку серед громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
· підтвердження кандидатом своєї платоспроможності (витрати на погашення кредиту та комунальні платежі не повинні перевищувати 50% сукупного доходу сім’ї в місяць);
· внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що відкривається регіональним відділенням Фонду в банку-агенті, першого внеску не менше 6% передбаченої вартості будівництва (реконструкції) чи експертної оцінки вартості об’єкта кредитування.

Кредит надається молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла на термін до 30 років. Розмір кредиту визначається множенням нормативної площі (21 кв. м. загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. м. на сім’ю) на середню вартість будівництва одного кв. м. Середня вартість будівництва житла затверджуються для кожного регіону Держкомітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.

В разі, коли ціна 1-го кв. м. житла перевищує середню вартість по регіону, або площа придбаного житла більша за нормативну, позичальник за рахунок своїх коштів сплачує додаткову вартість будівництва та вартість площі, яка перевищує нормативну.

Погашення кредиту, наданого на будівництво (реконструкцію житла), і сплата відсотків за користування ним здійснюються позичальником з дати реєстрації свідоцтва про право власності на збудоване (реконструйоване) житло, а погашення кредиту, наданого на придбання житла, і сплати відсотків за користування ним здійснюється позичальником, починаючи з дати укладення договору.

Платежі з погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним вносяться в порядку, визначеному кредитною угодою, щокварталу (не пізніше, ніж останній день кварталу) на рахунок регіонального відділення Фонду в банку-агенті.

Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3% річних суми зобов’язань; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25% від суми зобов’язань за кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей за рахунок бюджетних коштів погашається 50% суми зобов’язань за кредитом.

Якщо у складі сім’ї позичальника сталися зміни, які дають йому право на отримання зазначених пільг, він протягом одного місяця подає регіональному відділенню Фонду відповідну заяву та документи встановленого зразка, що підтверджують такі зміни.

Пільги мають громадяни, які проживають у будинку, збудованому (реконструйованому) за рахунок кредиту у сільській місцевості, за умови їх постійної роботи у сільськогосподарському виробництві, в соціальній сфері села або органах місцевого самоврядування на селі. Їм держава, в порядку встановленому законодавством, погашає 25% суми наданого кредиту додатково до вищевказаних пільг.

Молоді громадяни, які відповідають вищеназваним вимогам та бажають отримати кредит повинні звернутися до регіонального відділення Державного Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за місцем проживання та заключити кредитну угоду.

Побудоване (реконструйоване) житло є власністю позичальника, яке він повинен закласти по договору застави на період погашення кредиту. Після отримання документів на право власності та оформлення договору застави починається погашення кредиту та виплата відсотків за користування ним. В разі несвоєчасної виплати за кожний день просрочки нараховується пеня.