Комерційні банки України: підсумки діяльності за 2006 рік

За 2006 рік приріст ВВП склав 7% (у 2005 році - 2,7%), приріст обсягів промислової продукції становив 6,2% (3,1%). Індекс споживчих цін становив 11,6%, (у 2005р. - 10,3%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець грудня 2006 року склали 22,26 млрд. доларів США (приріст за рік склав 2,92 млрд. доларів США).

За даними НБУ в Україні, станом на 1 січня 2007 року, зареєстровано 194 банка проти 186 в аналогічному періоді 2005 року. З початку року зареєстровано 12 комерційних банків: ЗАТ «АКБ «Сигмабанк», АКБ «Престиж», ТОВ «КБ «Дельта», ТОВ «АІС - банк», ТОВ «Партнер - Банк», ТОВ «Банк Богуслав», ЗАТ «КБ «Конкорд», ВАТ «КБ «Іпобанк», ЗАТ «Фінансбанк», ЗАТ «Вест Файненс енд Кредит Банк» і ТОВ «Європейський газовий банк, ВАТ «РД Банк»; (в аналогічному періоді 2005 року - 6). В стадії ліквідації перебуває 19 банків (16 - за рішенням НБУ, 3 - за рішенням судів). Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 170 комерційних банків.

Станом на 1 січня 2007 р. обсяг чистих активів банківської системи становив 340,4 млрд. грн., зростання з початку року склало 59,2%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 72,5% усіх активів.

За 2006 рік зобов’язання збільшилися на 57,7% (у 2005 році - на 62,4%) і на 01.01.2007 року становили 297,2 млрд. грн. Зростання відбулося за рахунок строкових вкладів інших банків та кредитів, що отримані від інших банків на 40,2 млрд. грн. (в 2,5 рази), вкладів фізичних осіб на 33,5 млрд. грн. (на 46,2%), коштів суб’єктів господарювання - на 15,7 млрд. грн. грн. (на 25,6%), субординованого боргу - на 2,1 млрд. грн., або 83,0% та кредитів, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій - на 4,8 млрд. грн., або в 2,4 рази).

Балансовий капітал банківської системи України станом на 01.01.2007 року збільшився на 1,7 рази (проти 39,5 % у 2005 році) і становить 43,3 млрд.грн.

Слід зазначити, що це зростання відбулося, в основному, за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу на 10,1 млрд.грн. (на 62,7 %), та загальних резервів, резервного фонду та інших фондів банку на 1,7 млрд.грн.

За 2006 рік банки отримали прибуток у 4,6 млрд.грн. (у 2005 році - 2,2 млрд. грн.).

Облікова ставка залишилась на рівні 8,5% (з 10.06.2006р). Кредитні ставки банків у національній валюті зменшилися з 16,4% до 15,1% річних. За цей же період сума кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зросла на 51,8%, а фізичним особам у 2,3 рази. Довгострокові кредити зросли на 82,3%, і становили 157,2 млрд.грн., або 58,3 % від наданих кредитів.

* * *

Для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 144 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.01.2007 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 117 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом 2006 року.

Загальний обсяг активів 144 банків за 2006 рік сягнув 315,719 млрд. грн., що становить 92,7% по банківській системі. По індикативній групі банків активи зросли на 106,483 млрд. грн., або на 56,4%.

Структура активів індикативної групи протягом року зазнала певних змін: зросла питома вага кредитів з 61,96% до 66,53% в загальному обсязі активів, міжбанківських кредитів з 6,49% до 7,73%; зменшилися кошти на коррахунках з 13,87% до 10,24% та вкладень банків у цінні папери з 6,85% до 4,46%.

У 2006 році найбільші темпи росту в структурі активів відбулися у депозитах та кредитах в банках - 86,3% проти 55,2% у минулому році, та в інших активах 64,2% проти 31,1%. В той же час темп росту коррахунків в банках склав 15,4% проти 63,3%у 2005 році. Значно знизилось зростання цінних паперів: 1,9% проти 85,3%у 2005 році. Кредити зростали досить рівномірно: 67,9% проти 68,6%. Структура активів мала такий вигляд (у дужках - значення на 01.01.2006 року): 66,53% (61,96%) - кредитний портфель та лізинг; 10,2%(13,87%) - коррахунки в інших банках; 4,46% (6,85%) - інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 7,73% (6,49%) - депозити та кредити в інших банках; 3,41%(3,56%) - готівка, чеки та банківські метали; 7,63% (7,27%) - інші активи.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.01.2007 р. була такою: кредити юридичним особам - 58,6% (66,1%) - склали 128,645 млрд. грн.; кредити фізичним особам - 30,9%(24,37%) - 67,841 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам - 10,41%(9,48%) - 22,839 млрд. грн.

Структура зобов’язань у 2006 році була такою. Знизилася питома вага коштів до запитання з 28,83% до 21,93%, строкових депозитів з 46,79% до 44,25%; зросла частка залучених коштів у банків з 17,38% до 24,73%, та коррахунків інших банків з 2,09% до 2,93%. Дещо зросли субординована заборгованість банків - з 1,40% до 1,65% та боргові цінні папери з 1,19% до 1,61%. Збільшилися інші зобов’язання з 1,08% до 1,50%.

Обсяг капіталу 144 банків на 01.01.2007 року становив 42,132 млрд.грн., або 6,333 млрд. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 24,677 млрд. грн., або 3,710 млрд. ЄВРО.

По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 01.01.2007 року становив 36,112 млрд. грн. Приріст капіталу цих банків з початку року склав 68,41% (41,41% у 2005 році). Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс на 63,31% (37,93% у 2005 році) і дорівнює 22,110 млрд. грн., та фінансового результату.

Фінансовий результат за 2006 рік банків індикативної групи, склав 3,643 млрд. грн., що на 1,679 млрд. грн. більше, ніж у 2005 році. Середня прибутковість активів, станом на 01.01.2007 р. склала 1,23%, проти 1,04% у минулому році, а прибутковість статутного капіталу - 16,48%, проти 14,50%.

За станом на 01.01.2007 структура доходів (в дужках - значення на 01.01.06 року): 74,04% (70,30%) - процентні, 17,54% (18,59%) - комісійні, 8,32% (11,09%) - інші.

Структура процентних доходів: 50,38% (56,69%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 24,89% (17,67% )- від кредитів фізичним особам; 3,17% (3,88%) - від цінних паперів; 17,53% (17,96%) - від операцій з філіями; 3,94% (3,64%) - від розміщення коштів у інших банках; 0,08% (0,07%) - від інших операцій.

Структура витрат: 50,66% (49,35%) - процентні витрати, 2,66% (3,04%) - комісійні витрати; 33,42% (36,72%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, послуги охорони тощо), 10,12 % (8,24%) - створення резервів; 3,14% (2,65%) - податок на прибуток.

Структура процентних витрат: 35,05% (38,83%) - за коштами фізичних осіб; 28,21% (27,84%) - за операціями з філіями; 13,01% (8,84%) - за коштами інших банків; 15,28% (15,94%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 1,83% (0,92%) - від цінних паперів; 0,42% (0,74%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,06% (2,32%) - від коштів небанківських фінансових структур; 4,15% (4,56%) - за іншими операціями.

1 лютого 2007 року

Джерело - “Асоціація українських банків” (ІАЦ “Банк-Інформ”)

Если Вы нашли ошибку на этой странице, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
  Обсудить на форуме Обсудить на форуме  Подписаться на рассылку Подписаться на рассылку  Добавить свою новость Добавить свою новость  Версия для печати Версия для печати

Реклама:

Последние комментарии:
  Белла Такер: Здравствуйте, Получить кредит сейчас, я рад сообщить вам, что ваши деньги заботы...
  Белла Такер: Прямой кредит от Беллы займа компании Такер Это финансовый рекламе , Вы ищетепод...
  Mr Jimmy Peters: Вы ищете бизнес-кредит, личного кредита, ипотечного кредита, студенческих кредито...
  Chris Barry: Вы в любом виде финансовых трудностей? Нужно ли вам кредита очистить ваши долги? В...
  ?ванна: Скажите пожалуйста где можно найти такой фонд в Одессе?...
  Яна: Здравствуйте!Мне срочно нужен займ в сумме 50000 грн под расписку либо заключение до...
  Яна: Р.S. мой т. +380988275639...
  Яна: Здравствуйте! Мне срочно нужен займ в размере 50000 грн под любой процент без залога....
  МАР?НА: СРОЧНО НУЖЕН ЗАЙМ НА СУММУ 15000 НА РОЗВ?ТЕЕ СОБСТВЕННОГО Б?ЗНЕСА ПОД ВАШ ПРОЦЕНТ ? ...
  Johnson Lee Finance: Вам нужен простой кредит, чтобы погасить ваши счета, если да, напишите нам через?: j...

Последние новости:
 • Где в Украине брать кредиты онлайн: рейтинг и сравнение платформ
 • ?потечная коррупция в законе
 • Дети банкирам не помеха
 • Украинские банки возобновили кредитование
 • Просроченных кредитов стало больше

 • Читайте также:
 • Потенциал ипотечного рынка Украины очень велик - Юрий Блащук
 • Уже 10 банков выдают ипотечные кредиты
 • Новые программы кредитования отпусков позволят банкирам охватить экономных украинцев
 • ?нструкция по выживанию кредитомана
 • В Харькове стартовала государственная программа Доступное жилье