Высший хозсуд реабилитировал валютные кредиты в УкраинеВысший хозяйственный суд признал правомерным предоставление украинскими банками кредитов в иностранной валюте. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз». Согласно сообщению, Высший хозсуд удовлетворил соответствующую кассационную жалобу Национального банка и упразднил предыдущие судебные решения относительно неправомерности предоставления валютных кредитов. Высший хозсуд также передал дело о правомерности предоставления валютных кредитов на рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее Хозяйственный суд Донецкой области признал недействительным кредитный договор о предоставлении кредита в инвалюте обществу с ограниченной ответственностью «Отель Централь», а также ипотечное соглашение и соглашение о залоге. В данном кредитном договоре фигурировала сумма 18,8 млн долларов, а суд, обосновывая свое решение, ссылался на то, что в Украине единственным средством платежа является национальная валюта.

РЕКЛАМА

Ранее УКБС выражал обеспокоенность участившимися исками заемщиков с целью признания валютных кредитных договоров недействительными.

Генеральный директор УБКС Галина Оліфер:

“Завдяки наполегливості керівництва Асоціації “Український Кредитно-Банківський Союз” та послідовності у відстоюванні прав кредиторів та будівництва цивілізованого суспільства повернуто виконавчі написи на іпотечних договорах, які тягнуть за собою задоволення вимог кредитних установ на виплати за іпотечними зобов’язаннями, вчинятимуться нотаріусами у разі, якщо підтверджено достатні підстави для встановлення безспірності заборгованості та прострочення виконання основних зобов’язань. А не у разі закінчення строку дії основного зобов’язання та договору іпотеки. Відповідний наказ, яким вносяться зміни до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, підписав Міністр юстиції Микола Оніщук. Експерти УКБС зазначають винятковість вирішення цього питання для захисту інтересів як кредиторів, так і вкладників та економіки в цілому.

Змінами до Інструкції передбачається, що виконавчий напис на іпотечному договорі, що передбачає задоволення вимоги іпотекодержателя за основним зобов’язанням, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було передбачене умовами основного зобов’язання, вчиняється нотаріусом за умови подання іпотекодержателем документів, достатніх для встановлення безспірності заборгованості та прострочення виконання основного зобов’язання.

Відтак, виконавчий напис нотаріус знов стає інструментом реалізації прав кредиторів. Відтепер якщо кредитор позбавляється цього права, йому надаються правові інструменти для захисту.”