НБУ скасував ряд обмежень на видачу кредитівНаціональний банк України скасував раніше введені обмеження на видачу кредитів українськими банками. Ці зміни закріплено в постанові НБУ №328 від 16 жовтня 2008 року. Згідно з документом, розміщеним на сайті Нацбанку, відтепер банки “можуть надавати кредит в іноземній валюті контрагентам, які не мають валютної виручки, в рамках обсягів заборгованості щодо них, яка склалася на цю дату”.

“Всі інші кредити банки можуть надавати у встановленому порядку за наявності відповідних ресурсів”, – йдеться у постанові.

Нагадаємо, раніше НБУ встановив, що з 13 жовтня банки зобов’язані обмежити здійснення активних операцій (крім міжбанківських операцій, операцій з державними облігаціями і депозитними сертифікатами НБУ) на рівні обсягів, досягнутих кожним із них на цю дату.

Текст постанови:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
 від 16 жовтня 2008р  № 328
Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України
від 11.10.2008 № 319

Беручи до уваги практику застосування постанови Правління Національного банку України від 11.10.2008 № 319 “Про додаткові заходи щодо діяльності банків” та керуючись статтями 7, 15, 55 Закону України “Про Національний банк України” та 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 11.10.2008 №  319  “Про додаткові заходи щодо діяльності банків” такі зміни:

1.1. Підпункт 1.1 пункту 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі зменшення  обсягів строкових депозитів у банку на 2% протягом п’яти  робочих днів банк може звернутися до Національного банку України за  підкріпленням ліквідності в оперативному порядку в сумі до 60% статутного капіталу банку на термін до одного року за плату в розмірі 15% з одночасним наданням оформленого договору  застави акцій/паїв власників істотної участі банку, вигодонабувачем (заставодержателем) за яким є Національний банк України”.

1.2. У пункті 2:

підпункт 2.1 викласти в такій редакції:

“2.1. Можуть надавати кредит в іноземній валюті контрагентам, які не мають валютної виручки, у межах обсягів заборгованості за ними, що склалася на цю дату.

Усі інші кредити банки можуть надавати  в установленому порядку за наявності відповідних ресурсів”;

підпункт 2.2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.3 – 2.6 уважати відповідно  підпунктами 2.2 – 2.5;

підпункт 2.3 викласти в такій редакції:

РЕКЛАМА

“2.3. Приймати до виконання платіжні доручення на переказ коштів  відповідно до пунктів 8.1, 8.4 статті 8 Закону України “Про платіжні системи  та переказ коштів в Україні” у межах залишку на рахунку на час їх отримання та перераховувати їх одержувачу:

у межах одного відділення/філії – у день отримання платіжного документа, що надійшов протягом операційного часу банку;

у межах одного банку – до двох операційних днів;

міжбанківський переказ – до трьох операційних днів”.

1.3. У пункті 4:

у підпункті 4.1:

слово “виключно” виключити;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

“Цей порядок не поширюється на операції, що здійснюються для   забезпечення виконання імпортних договорів”;

у підпункті 4.4 слова “або здійснення авансових платежів (крім оплати критичного імпорту) ” виключити.

2. Ця постанова набирає чинності з дати підписання.

Голова  В.С.Стельмах
Інд. 18

Джерело – http://www.bank.gov.ua

Дивітся також – Постанова №319 “Про додаткові заходи щодо діяльності банків