АУБ та НБУ домовились про врахування позицiї банкiв щодо надання споживачу iнформацiї про умови кредитуванняГолова Нацiонального банку України Володимир Стельмах та Президент Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко обговорили Постанову НБУ N 168 щодо Правил надання споживачу iнформацiї про умови кредитування. Як прокоментував результати зустрiчi Президент АУБ, ставлення Асоцiацiї i банкiв до цiєї Постанови спокiйне.

НБУ виконав норму Закону про захист прав споживача i випустив Правила, за якими банки мають показувати реальну ефективну ставку за споживчими кредитами. Це сприятиме створенню прозорих i зрозумiлих стосункiв мiж клiєнтами i банками. Тож НБУ як регулятор зробив добру справу. I хоча банки зараз матимуть певнi технiчнi ускладнення, в цiлому це позитивно позначиться на довiрi до банкiвської системи.

Разом з тим, вiдзначив Президент АУБ, цi Правила несуть в собi i певнi проблеми, якi потрiбно розв”язувати. По-перше НБУ дав тiльки три днi для того, щоб банки почали виконувати цi Правила. Цього недостатньо, оскiльки треба внести змiни до регламенту бiзнес-процесiв, особливо в частинi їх iнформатизацiї. Потрiбно внести змiни до програм, формату документiв тощо. Все це потребує часу, i так швидко це зробити неможливо. Є у Правилах також спiрнi позицiї, як, скажiмо, те, що до споживчих кредитiв вiднесенi iнвестицiйнi та iпотечнi кредити. Дискусiйним є також i те, чому банки мають вiдносити до ефективної процентної ставки платежi, якi здiйснюються клiєнтом на користь третiх осiб — оцiнщикiв, нотарiусiв тощо, адже це не тi витрати, якi саме банки змушують нести своїх клiєнтiв, — у багатьох випадках — це норма закону.

Президент АУБ також наголосив, що забезпечення рiвних умов конкуренцiї на ринку споживчого кредитування є дуже важливим. I коли один передовий регулятор (НБУ) запроваджує вимоги до банкiв, якi змушують їх показувати ефективну процентну ставку, а iншi регулятори небанкiвського фiнансового ринку не роблять цього, то банки опиняються в неконкурентнiй ситуацiї. Це також має бути виправлено, i щодо учасникiв небанкiвського фiнансового ринку так само мають дiяти такi ж вимоги, як i до банкiв.

В ходi зустрiчi Президента АУБ з Головою НБУ вiд Нацбанку дана принципова згода на обговорення Правил та їх доопрацювання з урахуванням пропозицiй АУБ i банкiв. Асоцiацiя направила банкам листа з проханням надати свої пропозицiї, а також звернулась до НБУ з проханням вiдстрочити термiни впровадження Правил надання споживачу iнформацiї про умови кредитування. Пiсля отримання зауважень вiд банкiв Асоцiацiєю буде пiдготовлено узагальненi пропозицiї для подальшого опрацювання документу з керiвництвом НБУ.

Джерело – http://www.uabanker.net